www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อสินทรัพย์

(1/1)

ผู้ไม่รู้:
ซื้อ ทีวี 42" + DVD เปิดบิลเป็นชื่อบริษัทฯ จะสามารถลงเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯได้หรือไม่

link:
ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่ซื้อนั้น เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้อะไรในกิจการ ถ้านำมาใช้จริงและสมเหตุสมผลกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินงานของกิจการ ก็สามารถลงค่าใช้จ่ายได้

007:
เห็นด้วยกับคุณ link ครับ

ถ้าซื้อมาใช้นำเสนองานลูกค้า ก็ไม่น่าจะมีปัญหา

แต่ถ้าซื้อมาแล้ว แล้วอยู่ในห้องนอน ก็ไม่ถูกต้อง

แต่ถ้าซื้อมาแล้วไม่รู้อยู่ไหน ก็อาจถูกประเมินว่าขายไปแล้วแต่ไม่ออกบิล

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม