www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จัดกระเช้าของขวัญให้ลูกค้า

(1/1)

รอคำตอบ:
ซื้อเหล้า ขนม กาแฟ ผลไม้กระป๋อง กระเช้า เพื่อมาจัดกระเช้าให้ลูกค้าจะบันทึกบัญชีอย่างไรและถ้ากระเช้าแต่ละใบที่จัดให้ลูกค้ามีมูลค่าเกิน2000 บาทได้หรือเปล่า(ปัจจุบันข้าวของก็แพงจะให้มีมูลค่า2000 บาทยากมาก)

กกก:
เป็นค่ารับรอง

link:
- จัดกระเช้าให้ลูกค้า บันทึกเป็นค่ารับรอง ไม่สามารถเคลมภาษีซื้อได้ แต่ให้ลงค่าใช้จ่ายได้เต็มจำนวน (คือราคารวมภาษีด้วย)

- และถ้ากระเช้าแต่ละใบมีมูลค่าเกิน 2,000 บาทต่อลูกค้า 1 คน ได้ แต่ลงบันทึกค่ารับรองได้แค่ 2,000 บาท ส่วนที่เกินถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม (ถ้ากระเช้าเกิน 2,000 แต่ให้ลูกค้าหลายคน ก็ลงค่าใช้จ่ายได้เต็มจำนวน)

- แต่อย่าลืมนะค่ะว่า ค่ารับรองทั้งหมดต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของทุนหรือรายได้แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม