www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ราคาสินค้า

(1/1)

แอ๋ว:
สินค้าเป็นสินค้านำเข้าการทำสต๊อกสินค้าต้องใช้ราคาที่โอนเงินให้คนขายหรือราคาที่เป็นราคาสินค้า+ค่าใช้จ่ายนำเข้าด้วยค่ะ

link:
ต้นทุนสินค้าจะมาจาก ราคาสินค้า+ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าต่าง ๆ แต่เงินที่โอนไปนั้นบางครั้งจะรวมค่าธรรมเนียม และภาษีซื้อเข้ามาด้วย ซึ่งไม่เกี่ยว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม