www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(1/1)

นักศึกษา:
ทำไมถึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อทำการตรวจสอบงบการเงิน

007:
ตามกฎหมายครับ

คุณเอ:
การแต่งตั้งก็เหมือนกับการให้ความยินยอมให้ผู้สอบฯ ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ก็เหมือนกับการแต่งทนายนั้นหละครับ คุณเอ 086-8528020

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม