www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การสำรองจ่าย

(1/1)

บัญชี:
กรณีที่ทางเมืองส่งคนมาสัมนาในเมืองไทยและให้บริษัท A สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายให้ก่อนโดยให้ออกใบกำกับภาษีเป็นชื่อของบริษัท A แล้วไปเรียกเก็บกับทางเมืองนอกที่หลังอยากทราบว่าภาษีซื้อที่เกิดขึ้นเราสามารถเอาไปขอคืนได้ไหมคะ

007:
ใบกำกับภาษีไม่ควรนำมาใช้ครับ เนื่องจากไม่ใช่รายจ่ายของกิจการแต่ถ้านำใบกำกับภาษีมาใช้ ก็จะต้องออกบิลขายให้เมืองนอกอีกต่อหนึ่งครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม