www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจขายบ้านพร้อมที่ดินครับ

(1/1)

อินทนิน:
บริษัทประกอบกิจการขายบ้านพร้อมที่ดินและปล่อยให้ผู้ซื้อ(ลูกค้า) กู้เงินกับบริษัทตนเองโดยบริษัทเรียกเก็บเงินค่างวดทุกเดือน และปันส่วนต้นทุนจากบัญชีงานระหว่างทำเป็นต้นทุนขายตามอัตรากำไรขั้นต้นที่รับรู้เป็นรายได้ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติทำให้สิทธิครอบครองเป็นของเจ้าของผู้ซื้อโดยมีสัญญาเวลา 30 ปี และต่อสัญญา 2 คราว ก็คือสัญญามีอายุ 90 ปี  อย่างนี้ปฏิบัติถูกหรือไม่ครับหรือต้องปันส่วนต้นทุนทั้งหมดเมื่อมีการทำสิทธิครอบครอง ซึ่งบ้านทุกหลังสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

007:
คุณสร้างบ้านแล้วให้เช่าระยะยาวใช่ไหมครับ

อินทนิน:
คือจริง ๆ แล้วสร้างบ้านเพื่อขายครับ โดยบริษัทปล่อยให้กู้เงินเหมือนกับธนาคาร (ไม่รู้มีกฏหมายใดเกี่ยวข้องบ้างครับ) แต่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติซึ่งกฏหมายบังคับไม่ให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยครับเลยต้องทำสัญญาเช่าครับแต่ถ้ามีลูกค้าเป็นคนไทยก็จะไม่มีการทำสัญญาเช่าครับ

town:
1.  คงต้องตรวจสอบกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยดูครับว่า  การที่บริษัทเอกชน  จะทำธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์นั้น  สามารถทำได้หรือไม่  และถ้าทำได้จะต้องมีเงื่อนไข และหลักฐานในการยื่นเอกสารอย่างไร2.  ต้องระวังเจตนาของกิจการคือ  การขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  แต่มาทำเป็นการให้เช่า  ซึ่งผมมองว่า  เข้าข่ายเป็นการทำนิติกรรมอำพราง  ซึ่งลักษณะนี้ในแง่กฏหมายผมก็ไม่มีความรู้ว่าจะมีผลกระทบอะไรตามมาบ้างครับวิธีการที่น่าจะปลอดภัยกว่า  ก็คือขายให้กับคนไทย  แล้วคนไทยทำเช่าให้คนต่างชาติครับหวาน:
อยากทราบว่าใช้มาตรฐานการบัญชี รหัสอะไรค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม