www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การออกหนังสือรับรองหักณที่จ่ายเงินปันผลอัตราก้าวหน้า

(1/1)

MINT:
กรณีบริษัทได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็น 15,25,30 % เวลาออกหนังสือรับรองหักณที่จ่าย ต้องระบุไว้ว่าเสียภาษี กี่ % มีวิธีคิดอย่างไรคะ

และถ้าบริษัทเสียภาษีไว้ 15และ 25% จะต้องแบ่งส่วนอย่างไรคะ... เพราะกำไรปีนี้ 1.8 ล้านค่ะ และมีกำไรสะสม

อีก 8 แสนบาทค่ะ  

007:
ต้องแยกเป็น 2 ส่วนครับ ตามสัดส่วนที่เท่ากัน โดยเขียนหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเป็น 2 บรรทัดครับMINT:
ตามสัดส่วนที่เท่ากัน หมายถึงผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องได้เงินปันผลจากการเสียภาษี 2 อัตรา และมีหัก ณ ที่จ่าย 2 บรรทัดหรือคะเมื่อวานถามสรรพากร คนหนึ่ง บอกว่าให้ทำรายงานการประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดจะได้รับเงินปันผลในส่วนใด คือจะได้ไม่เท่ากัน อย่างนี้ก็ยังแย้งว่าแล้วเค้าจะยอมกันหรือ เพราะการที่ต่างอัตราภาษีย่อมได้สิทธิ์ในการเครดิตภาษีไม่เท่ากัน

มีใครเห็นเป็นอย่างไรคะ ..ช่วยตอบหน่อย รออยู่ค่ะ

town:
1.  จะต้องรู้ก่อนครับว่า  กำไรที่จะนำมาแบ่งนั้น  เป็นกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราใด  เช่น  กิจการมีกำไรทั้งหมด  2,600,000 บาท  แบ่งได้ดังนี้

1.1  กำไรสะสม 300,000 บาทแรกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30

1.2  กำไรสะสม 500,000 บาทต่อมาเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15

1.3  กำไรสะสม 1,000,000 บาทต่อมาเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15

1.4  กำไรสะสม 800,000 บาทต่อมาเสียภาษีในอัตราร้อยละ 252.  เมื่อทราบว่ากำไรที่จะนำมาแบ่งนั้นมีอัตราการเสียภาษีอย่างไรแล้ว  ก็ให้ระบุอัตราภาษีตามกำไรที่ได้นำมาแบ่งนั้น  ในทางปฏิบัติแล้ว  มักจะนำกำไรสะสมตั้งแต่เริ่มมาแบ่งก่อน  เหมือนวิธี FIFO  ครับ  เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและจดจำเช่น  ตกลงจะมีการแบ่งกำไรกัน  1 ล้านบาท  ก็ให้ระบุดังนี้

2.1  กำไรสะสม 300,000 บาทแรกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30

2.2  กำไรสะสม 500,000 บาทต่อมาเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15

2.3  กำไรสะสม 200,000 บาทต่อมาเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15  ( ซึ่งในทางปฏิบัติเวลากรอก  ก็จะรวมยอดข้อ 2.2 กับข้อ 2.3 เป็นยอดเดียวกัน  เพราะมีอัตราภาษีที่เท่ากันครับ )

Ann:
อยากได้ตัวอย่างการกรอกหนังสือรับรองการจ่ายเงินปันผล

สมมุติว่าได้รับเงินปันผล 14000 บาทคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม