www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถามเรื่องประกันสังคม

(1/2) > >>

รี่ค่ะ:
อยากทราบนิดนึงค่ะ พอดีว่าบริษัทได้ไปเปิดบริษัทย่อยไว้หลายปีก่อน แต่ไม่ได้ดำเนินกิจการใดๆ แต่ขณะนี้เริ่มมีรายได้ค่าใช้จ่ายแล้ว ได้ไปจดเข้าภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ยังไม่มีพนักงาน คือบริษัทย่อยได้มีการตกลงกับกรรมการบริษัทแม่ ให้พนักงานดูแลกันเอง โดยมีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นซึ่งเป็นพนักงานเอง ทุกอย่างดำเนินงานเยี่ยงบริษัทปกติ แต่ขัดอย่างเดียวคือไม่มีพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ดูแลมีกรรมการเป็นผู้ดูแลซึ่งเป็นพนักงานอยู่บริษัทแม่ แล้วตกลงกันว่าจะจ่ายค่าขายรึค่าคอมมิชชั่น ให้ตามงวดที่ตกลงกันซึ่งไม่ได้จ่ายกันทุกเดือน แล้วประกันสังคมที่ยังไม่ได้ยื่นจะผิดไหมคะ เพราะว่ายังไม่มีพนักงาน

raul:
ในกรณีที่บริษัทฯ มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปให้ไปขึ้นทะเบียนนายจ้าง ถ้าพ้นจาก 30 วัน จะถูกปรับร้อยละ 3 % ในกรณีกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม 2 % ครับ....แต่ในกรณีที่กล่าวมา เรียกว่า กรรมการ ก็เลยไม่เข้าใจว่าเป็นกรรมการ หรือพนักงาน  กันแน่

รี่ค่ะ:
เป็นกรรมการเลยค่ะ คุณ raul กรรมการที่อยู่ในหนังสือรับรองบริษัทน่ะค่ะ ยังไม่มีการจ่ายเงินเดือนเลยสักครั้งค่ะ

pook:
กรรมการหรือผู้ถือหุ้น ที่จะไม่อยู่ในข่ายการเป็น “ลูกจ้าง”  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.เป็นผู้เริ่มก่อการและก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่แรก หรือเป็นผู้ถือหุ้น

2.ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท กล่าวคือ  ลักษณะงานไม่เหมือนลูกจ้าง  ไม่มีการสมัครงาน ปฏิบัติงานโดยอิสระ ไม่ต้องมาทำงานในเวลาทำการทุกวัน การลา  ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

3.ไม่มีผู้บังคับบัญชา

4.การทำงานให้กับบริษัท เป็นการทำงานในฐานะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่ต้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  เป็นการทำกิจการด้วยจุดประสงค์เพื่อจะแบ่งปันกำไรอันพึงได้เท่านั้น  

***ก็ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคม  แต่ถ้าหากไม่เข้าข่าย 4 ข้อนี้คุณก็ต้องทำเรื่องจ่ายค่าประกันสังคม  และก็ต้องดูว่าคุณรับเงินเดือนจากบริษัทแม่หรือบริษัทย่อย

รี่ค่ะ:
คือว่าสรุปก็คือเข้าข่ายข้อ 4 ที่คุณ pook บอก ก็ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม