www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีประเทศไทย กับ ญี่ปุ่น 15% ส่วนที่หักไป จ่ายให้ใคร

(1/1)

อริสรา:
กรณีที่ประเทศญี่ปุ่น เรียกเก็บเงินมายังประเทศไทย (ธุรกิจอุตสาหกรรม) ไทยทำเรื่องจ่าย แต่ก่อนจ่ายจริง มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ทำให้ยอดการจ่ายจริงน้อยกว่ายอดเงินที่ทางญี่ปุ่นเรียกเก็บ จึงแยกทราบว่า 15% ที่หัก ณ ที่จ่าย นั้น รัฐบาลไทย หรือ รัฐบาล ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายได้ค๊ะ หรือไรบทั้งสองฝ่าย  อีกประการคือ ทุกประเทศเป็นเหมือนกันหรือไม่  รบกวนถึงผู้ที่ให้คำตอบได้ ด้วยค่ะ

sss (ห้องศาลาประชาคม พันทิพ):
ภาษีที่เราหัก ณ ที่จ่ายไว้ 15%  เราก็ต้องนำส่งกรมสรรพากรพร้อมกับแบบ ภงด. 54 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป   ซึ่งแสดงว่ารัฐบาลไทยได้เงินภาษีตัวนี้สิครับ เพราะมันเป็นภาษีที่รัฐบาลไทยมีสิทธิเรียกเก็บ

ส่วนบริษัทญี่ปุ่นก็มีสิทธินำภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกหักไว้ไปใช้ในการเครดิตภาษีในการเสียภาษีนิติบุคคลที่ประเทศญี่ปุ่น  ส่วนจะหักได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับข้อบทในอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น  แต่ก็จะทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นจัดเก็บภาษีจากบริษัทนี้ได้น้อยลง

มีอะไรก็โทรมาปรึกษากันได้ครับ ที่เบอร์ (084) 383-1229  โทรมาได้ตลอดเวลา ดึกดื่นค่ำคืนแค่ไหนก็โทรมาได้  ช่วงนี้ผมกำลังอยากฟื้นฟูและอัพเดตเรื่องภาษีอยู่ด้วย เพราะเรื้อรังมานานแล้ว ไม่ได้จับต้องเรื่องภาษีมาหลายปีเลย  อยากให้ใครมาช่วยเคาะสนิมหน่อย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม