www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กิจการซื้อมาขายไป ต้องทำบัญชีและเสียภาษีอย่างไร

(1/2) > >>

rso:
ผมเปิดร้านขายรถจักรยานยนต์ ขายในนามบุคคลธรรมดา ซื้อมาขายไป ไม่ทราบว่าผมต้องทำบัญชีอะไรหรือเปล่าครับ แล้วภาษีที่ต้องเสียเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใช่หรือเปล่าครับ แล้วหักค่าใช้จ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ

007:
หักค่าใช้จ่ายได้ 70% ครับ แต่ถ้าจะหักมากกว่านั้น ต้องจัดทำบัญชีครับ แต่ถ้าเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และรายงานสินค้าคงเหลือครับ

สุณิษา:
                     รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ                ..............บริการรจดทะเบียนธุรกิจ..........1. จดทะเบียนบริษัท 4,000 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 3,000 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท                 .........บริการรับทำบัญชีรายเดือน......

      ( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.

5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ                   ..........บริการตรวจสอบบัญชี.........

             (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

             สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ e-mail : sunisa_r2524@hotmail.com

                                  ติดต่อคุณ : สุณิษา 086-0896768คุณ อำพร:
รับจ้างทำบัญชี,ปิดงบการเงิน และตรวจสอบบัญชีทุกบริษัทและร้านค้าทั่วไป เริ่มต้น 1,000บาท- จัดทำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และ งบทดลอง

- รับบริการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1,3,53,ภ.พ.30, รายเดือน

- รับบริการแนะนำให้คำปรึกษา การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50,51

- ให้คำแนะนำในการจัดระบบการทำบัญชี อย่างง่าย

- เป็นนักบัญชีที่ถูกต้อง มีหมายเลขนักบัญชี ให้การรับรองจากกรมสรรพากร

- ไม่มีเก็บค่าบริการอื่นๆ อีกในระหว่างปีบัญชี

- ปลายปีจัดหาผู้ตรวจสอบ ให้เลือกใช้บริการหลายระดับ

- มีรายชื่อลูกค้าอ้างอิง สอบถามผลงานได้

- ระบบที่จัดทำใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลตามมาตราฐานของกรมสรรพากรกำหนด

ราคาคุยกันได้สนใจ

ติดต่อ คุณ อำพร

Tel.0-81253-9354,02-156-2579

e-mail: amporn@accountant-thai.com,amporn032523@yahoo.com

http://www.accountant-thai.com51/111 ซ.กรุงเทพฯ-นนท์44 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

หมิวและพองเพื่อน:
พี่ค่ะ...หนูจะเปิดบริษัท(จดทะเบียน)ซื้อขายเสื้อผ้า

หนูจะต้องเสียภาษีอะไรบ้างคะและเสียภาษีอัตราเท่าไหร่คะ และสามารถยกเว้นอะไรได้บ้างคะ

พี่ช่วยตอบด้วยนะคะจะเปิดเร็วนี้แล้วค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม