www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การทำบัญชีรายได้ รายจ่าย บุคคลธรรมดา

(1/1)

นินา:
นาย ก. เปิดร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ ต้องทำบัญชีรายได้ รายจ่าย อย่างไรและสิ้นปีต้องตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างไร  มีวิธีการใดบ้าง และต้องทำเป็นรูปแบบรายงานสินค้าคงเหลือแบบเดียวกับ บริษัท หรือไม่  

007:
ทำบัญชีเงินสด รายงานภาษีซื้อ-ขายและต้องทำรายงานสินค้าคงเหลือด้วยครับ

CH1:
สหกรณ์แห่่งหนึ่งมีสม่าชิก 10 คน  มอบหน้าที่ให้ ก.ทำบัญชี แต่ข.เป็นคนทำบัญชีแล้วให้ ก. เซ็นรับว่าป็นคนทำบัญชี  หากเกิดปัญหาขึ้นจะทำเช่นไรให้ ข.มีส่วนรับผิดชอบด้วย

อรรถวัฒน์ ปวงพรพิพัฒน์:

--- อ้างจาก: นินา ที่ 19/03/2012  01:05:53 PM ---นาย ก. เปิดร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ ต้องทำบัญชีรายได้ รายจ่าย อย่างไรและสิ้นปีต้องตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างไร  มีวิธีการใดบ้าง และต้องทำเป็นรูปแบบรายงานสินค้าคงเหลือแบบเดียวกับ บริษัท หรือไม่

--- ปิดอ้างถึง ---

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม