www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ชาวต่างชาติมาซื้อ คอนโดในประเทศไทย เพื่อเก็งกำไร เวลา ขายแล้วได้เงินมา มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาษีอย่าง

(1/1)

t_tang:
1.ชาวต่างชาติมาซื้อคอนโด ในประเทศไทย จำเป็นหรือไม่ว่าเงินที่ซื้อนั้นต้องเป็นเงินตราต่างประเทศเท่านั้น

2.ในกรณีที่เขา ซื้อแล้วขายต่อ ต้องเสียภาษีในกรณีโอนเงิน ออกจากต่างประเทศหรือไม่อย่างไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพราะโอนเงินออกนอกประเทศ

sss (ห้องศาลาประชาคม พันทิพ):
1. 1.ชาวต่างชาติมาซื้อคอนโด ในประเทศไทย จำเป็นหรือไม่ว่าเงินที่ซื้อนั้นต้องเป็นเงินตราต่างประเทศเท่านั้นตอบ  ไม่จำเป็นครับ จะซื้อด้วยเงินบาทก็ได้ แต่ว่าจะต้องเป็นเงินบาทที่ถูกถอนออกมาจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเท่านั้น (NRBA ย่อมาจาก Non-Resident Baht Account) ซึ่งจะต้องมีหนังสือรับรองของธนาคารพาณิชย์ที่รับรองว่าคนต่างด้าวชื่อนี้ได้ถอนเงินบาทจากบัญชี NRBA จริง เพื่อเอาไปแสดงเป็นหลักฐานกับสำนักงานที่ดิน

2.ในกรณีที่เขา ซื้อแล้วขายต่อ ต้องเสียภาษีในกรณีโอนเงิน ออกจากต่างประเทศหรือไม่อย่างไร และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพราะโอนเงินออกนอกประเทศตอบ  คนต่างด้าวคนนี้จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (รวมทั้งภาษีธุรกิจเฉพาะ  ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน) ในตอนที่จดทะเบียนโอนที่สำนักงานที่ดิน  และเนื่องจากกรณีนี้เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร  เขาจึงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 94 -กลางปี, ภงด. 90 -ปลายปี) ต่อกรมสรรพากรอีกโดยนำภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายมาเป็นเครดิตหักออกจากภาษีที่จะต้องเสียทั้งสิ้น

และในตอนที่จะโอนเงินออกไปต่างประเทศ เค้าก็จะไม่ต้องเสียภาษีอีกแล้ว  แต่ว่าเงินที่ขายคอนโดได้จะเป็นเงินบาทและถูกฝากเข้าไปที่บัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ฉะนั้น เวลาที่จะโอนออกไปต่างประเทศ ก็ต้องขออนุญาตซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อโอนออกไป  ซึ่งชาวชาติสามารถขอซื้อเงินต่างประเทศเพื่อโอนออกไปได้ไม่จำกัดวงเงินในกรณีที่เป็นการส่งเงินออมของชาวชาติที่ทำงานในไทยออกไป หรือเป็นการส่งเงินค่าขายอสังหาฯ ของชาวต่างชาติออกไป กรณีนี้ก็ใช้หลักฐาน เช่น สำเนาพาสปอร์ตของชาวต่างชาติ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายอาคารชุด ฯลฯ

cc:
มาดูที่นี่สิถ้าจะหาคอนโดเข้าเวปนีสิครับหาง่ายเลยเว็บไซต์นี่ที่รวบรวม โครงการคอนโด คอนโดราคาถูก และ

หอพัก บ้านเช่า อพาร์ทเมนท์ ห้องพัก ห้องเช่า แฟล็ต แมนชั่น

หอพักใกล้มหาวิทยาลัย

หาหอพักใกล้โรงเรียน หอพักโรงแรมใกล้สถานที่ท่องเที่ยว ในกรุงเทพ และจังหวัดต่างๆ

ที่สำคัญ ทุกที่ มีรูป และ แผนที่ ไว้บริการเพื่อความ สะดวกและรวดเร็วเข้าไปดูที่ http://www.thairemap.com สิครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม