www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก

(1/1)

แหม่ม:
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทแต่มีเจ้าหน้กรรมการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้เป็น 3ล้านกว่าแล้ว เงินสดในบริษัทก็มีเหลือนิดเดียว กำไรก็เยอะแยะ มีทางลดเจ้าหนี้กรรมการได้หรือไม่

วรสรรค์:
ต้องเอางบการเงินมาดูครับ

ต้องหาสาเหตุของการมีเงินยืมกรรมการจำนวนมากก่อนแล้วแก้ที่ต้นเหตุนะครับขอเตือนว่า ถ้ายื่นงบไปอย่างนั้น สรรพากรจะประเมินว่าเราขายแล้วไม่เปิด vat จึงมาเครดิตที่เงินยืมกรรมการ และยังไม่ได้ตัด stock

ถ้าเป็นเงินยืมกรรมการจริง ต้องแจงรายละเอียดได้ว่ายืมมาทำอะไร มีสัญญาแต่ละครั้งหรือไม่ เช่นยืมมาซื้อสินทรัพย์ หรือสินค้า เป็นต้นอ้วน:
ในเบื้องต้นขอแนะนำดังนี้ครับ ยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ดังนั้นให้ลองถามตัวเองก่อนว่า

1. มีการขายหรือให้บริการแล้วไม่เปิดบิลหรือไม่

2. ยอดเงินสดที่ใช้ในการหมุนเวียนเป็นอย่างไร อาจจะต้องดูจากงบกระแสเงินสด

3. มียอดลูกหนี้การค้า และยอดเจ้าหนี้การค้า คงค้างมากน้อยเท่าใด

4. มูลค่าสินค้าคงเหลือมีจำนวนเท่าใด

เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุก่อนครับ ถึงค่อยมาแก้ไข แต่ถ้าจะแก้แบบไม่วางแผนให้ดีก่อน ก็ทำได้โดยเพิ่มทุนครับ แต่ไม่แนะนำครับ ควรวิเคราะห์ก่อนครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม