www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วางแผนภาษี

(1/1)

111:
อยากได้โจทก์การวางแผนภาษีที่เป็นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มแบบใดก็ได้ใครมีขอความช่วยเหลือหนอยคะ

น้ำฝน:
1.ส่วนลดรับที่สูญเสีย อยู่ในหมวดบัญชีอะไรค่ะฃ

2.EOM คือ เงื่อนไขอะไร

3. ภาษีขายค้างจ่ายคืออะไร มีการบันทึกบัญชีเมื่อไร

007:
อืมม..

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม