www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การกรอกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

(1/2) > >>

นิว:
พอดีต้องจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาครับ (คนไทย/บุคคลธรรมดา)

จะต้องระบุประเภทเงินได้ ซึ่งผมไม่แน่ใจระหว่างข้อ 5 กับ ข้อ 6 (อื่นๆ)  ครับ ว่าจะกรอกข้อไหนดีแล้วเวลานำส่งภาษี จะนำส่งตามมาตราไหนครับ ระหว่าง มาตรา 3 เตรส กับ มาตรา 50(3)(4)(5)

คุณเอ:
ระบุในช่องอื่น ๆ ก็ได้ เช่น "ค่าจ้างที่ปรึกษา" นำส่งด้วยแบบ ภงด.3 ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ตามมาตรา 3 เตรส (คุณเอ 086-8528020)

town:
ให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงครับ  แต่ในเบื้องต้นผมมองว่าค่าที่ปรึกษา  เป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (2) ครับ

นิว:
ขอบคุณ คุณเอ กับคุณ town มากครับ ที่กรุณาช่วยตอบพอดีผมสงสัยต่อน่ะครับว่า ถ้าตามของคุณเอ

ถ้านำส่งตามมาตรา 3 เตรส แล้วทำไมไม่กรอกข้อ 5 ครับ (งงจริงๆ) หรือว่าสามารถกรอกได้ทั้งข้อ 5 กับ ข้อ 6 ครับถ้าตามคุณ town ก็ต้องกรอกข้อ 2 ใช่ไหมครับ555 สรุปคือผมงงต่อ ว่าจะกรอกที่ข้อไหนดี ระหว่างข้อ 2,5,6  ชอบตอบที่ครับผม***เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์ครับ

รัชนี:
หากเป็นสัญญาจ้างระยะสั้น ๆ ก็ 40(2)ถือเป็นการรับจ้างทำงานให้(ผู้รับจ้างทำงานด้วยตนเอง ไม่มีต้นทุนสูง)คิดหักณที่จ่ายแบบเงินเดือนค่ะ ยื่นภงด1 หากสัญญาระยะยาว ก็ 40(6) ระวังกรอกแบบผิดน๊ะค้า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม