www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีโรงเรือน

(1/1)

กระดาษ:
ถ้าใช้บ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่จังหวัดนนทบุรี ในการจดทะเบียนเป็นที่ตั้งบริษัท แต่ตัวจริง ๆ อยู่อพาร์ตเมนท์แถวพระราม 9 ดำเนินกิจการซื้อมาขายไป โดยพอได้รับ Order ก็ไปจัดซื้อหาแล้วนำไปส่งยังลูกค้า ไม่มีสต๊อก แบบนี้ที่บ้านที่จังหวัดนนทบุรี ต้องเสียภาษีโรงเรือนหรือไม่

town:
ณ ปัจจุบัน  หน่วยงานราชการยังไม่มีการลิงค์ฐานข้อมูลเชื่อมกันทั้งหมด  ดังนั้นฝ่ายรายได้  ตามเขตที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนนั้น  จะไม่ทราบว่าบ้านที่จังหวัดนนทบุรีนั้นเป็นสถานประกอบการ  ( ยกเว้นจะมีการติดป้ายและเจ้าหน้าที่ออกสำรวจพบ )  อีกทั้งหากไม่เคยมีประวัติการเสียภาษีโรงเรือนมาก่อน  การจะตรวจสอบพบนั้น  มีน้อยครับ  ในทางปฏิบัติส่วนมากมักจะไม่ยื่นเสียภาษีโรงเรือนกันครับ  ไว้เจอแล้วก็ค่อยมาเสียย้อนหลังครับแต่หากจะปฏิบัติให้ถูกต้อง  ก็ควรยื่นแบบแสดงการเสียภาษีโรงเรือนครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม