www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

(1/1)

รอคำตอบ:
ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ไม่ระบุจำนวนภาษีแต่ระบุจำนวนเงินทั้งสิ้นมาและไม่ระบุว่าเป็นค่าอะไรจะต้องทำยังไงถึงจะบันทึกบัญชีได้ (เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

link:
ถ้าหัวบิลแสดงชื่อที่อยู่ผู้รับเงินชัดเจน ก็สามารถลงบัญชีได้ และชื่อร้านก็น่าจะบงบอกว่าเป็นร้านอาหาร

town:
ลักษณะของใบกำกับภาษีอย่างย่อ  จะไม่แยก vat ออกมาให้เห็นครับ  แต่ใบกำกับภาษีอย่างย่อที่จะใช้ลงบัญชีได้นั้น  จะต้อง

1.  มีชื่อที่อยู่ของบริษัท

2.  มีชื่อที่อยู่ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการ  และต้องมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีด้วยครับ

3.  ต้องเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการด้วยครับ

4.  ค่ารับรอง  ภาษีซื้อไม่มีสิทธิ์ขอคืนครับหนิง:
 ถามค่ะ ถ้าใบกำกับภาษีอย่างย่อ ไม่มีชื่อที่อยู่ของบริษัท มีแต่ชื่อที่อยู่ผู้ขาย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี จะลงบัญชีได้ไหม๊ค่ะ

XXX:
ถ้าไม่เข้าข่ายเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี  ก็สามารถลงเป็นรายจ่ายได้ครับ  แต่ไม่มีสิทธิ์ขอคืนภาษีซื้อ  เนื่องจากเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อโดยปกติใบกำกับภาษีอย่างย่อเท่าที่ผมเห็น  จะไม่มีช่องให้ระบุชื่อที่อยู่ผู้ซื้อครับ  แต่บางกิจการอาจจะทำให้มีก็ได้  เพราะกฏหมายกำหนดเพียงต้องมีรายการอย่างน้อย  ดังนั้นหากมีรายการมากกว่าที่กฏหมายกำหนดก็ไม่เป็นไรครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม