www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วันเดือนปีที่รับทำบัญชี

(1/1)

วนิดา:
ในการกรอบแบบ สบช-5 ระบุวันที่รับทำบัญชี และต้องแจ้งกรมฯ ภายใน 60 วัน ไม่ทราบว่าต้องกรอกรายละเอียดอย่างไร

คุณเอ:
กรอกชื่อกิจการ , ทุนจดทะเบียน , รายได้รวม , สินทรัพย์

รวม , รหัสตามแบบ , วันที่รับทำบัญชี ประมาณนี้หล่ะครับ

ส่งกรมพัฒนา 3 ชุด เก็บสำเนาไว้ 1 ชุด หรือกรอกทางweb ก็ได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม