www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบผังบัญชีห้างหุ้นส่วน

(1/2) > >>

ณัฐพร:
อยากทราบรายการบัญชี

ผังบัญชี

รหัสบัญชี  ของห้างหุ้นส่วนใดก็ได้

link:
ปกติแล้วผังบัญชี ขึ้นอยู่กับว่ากิจการคุณทำเกี่ยวกับอะไร เป็นกิจการขนาดใหญ่หรือเล็ก และมีรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไรบ้าง กำหนดเองได้เลยค่ะ แค่กำหนดให้รหัสบัญชี Run ตามหมวดที่ถูกต้องก็พอ (1 สินทรัพย์ 2 หนี้สิน 3 ทุน 4 รายได้ 5 ค่าใช้จ่าย) ถ้าไม่แน่ใจตำราเรียนวิชาบัญชีมีทั่วไปค่ะ

หญิง:
รหัสบัญชี ของห้างหุ้นส่วนใดก็ได้

หญิง:
รหัสบัญชี ของห้างหุ้นส่วน ยกตัวอย่างกิจการห้างหุ้นส่วนจริง ๆ

หญิง:
อยากได้รหัสบัญชี ห้างหุ้นส่วนแห่งหนึ่ง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม