www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การยื่นเพิ่มเติม

(1/1)

มมม:
บริษัทได้ทำการยื่นภาษีซื้อเดือน กย.ไปแล้ว แต่ต่อมามีใบกำกับภาษีซื้อเดือน ก.ย.เข้ามาอีก เราสามารถนำภาษีซื้อของใบกำกับภาษีซื้อเดือน กย.มายื่นรวมกับใบกำกับภาษีเดือน ต.ค.ได้หรือไม่ในเมื่อภาษีเคลมได้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีนี้เรียกว่ายื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ต้องเอาใบกำกับภาษ๊เดือน กย.ที่มาทีหลังมายื่นเพิ่มเติมหรือไม่ในเดือนกันยา

คุณเอ:
ภาษีขายของเดือนใดต้องยื่นไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยนำภาษีซื้อมาหัก ภาษีซื้อใช้ได้ 6 เดือน ถ้ามีขอสงสัย ติดต่อ 086-8528020 คุณเอ

เด็กเพิ่งจบ:
ทำได้ค่ะ  โดยต้องมีข้อความ " ถือเป็นภาษีซื้อในเดือนภาษี..... " ลงไปในบิลเดือน ก.ย. ที่จะยื่นคำนวณกับบิลในเดือน ต.ค. (ทำเป็นตรายางก็ได้ค่ะ)ไม่ต้องทำการยื่นเพิ่มเติม เพราะไม่ใช่ภาษีขาย ถ้าเป็นภาษีขายต้องตรงเดือนนะค่ะ

เด็กคู้บอนน:
เราสามารถใช้ได้ภายใน6 เดือนแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเช่น ผู้ขายส่งใบกำกับให้กับผู้ซื้อล่าช้า ทางด้านผู้ซื้อต้องระบุว่าได้รับใบกำกับเมื่อไหร่แล้วก็ขอคืนเดือนนั้น แต่ในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจว่าจะอนุโลมให้ใฃ้หรือไม่ถ้าไม่ตรงกับเงือนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม