www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าแรง

<< < (2/2)

K:
จ่ายเงินของนักศึกษาฝึกงาน จะต้องหักกี่เปอร์เซ็นต์

และ ภงด.ใด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม