www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบว่าเสียค่าปรับและยอดภาษีเป็นจำนวนทั้งสิ้นเท่าไหร่ค่ะ

(1/1)

กุลวดี:
เนื่องจากน้องสาวเปิดบริษัทมาตั้แต่ปี 2548  และได้ว่าจ้างให้สนง.บัญชีที่หนึ่งจัดทำบัญชีให้  แต่เพิ่งมาทราบในตอนหลังว่าทางสนง.บัญชีนี้ไม่ได้ทำอะไรให้เลยค่ะ  และไม่สามรถติดต่อได้แล้วด้วย  จึงอยากเรียนถามว่าต้องการทำบัญชีและปิดงบทั้งหมดรวมถึงค่าปรับและดอกเบี้ยทั้งหมดเป็นยอดเท่าไหร่  และสามารถเช็คข้อมูลเองได้มั้ยค่ะ  และเช็คจากที่ไหน  และจ้างทางคุณทำได้หรือไม่(ย้อนหลัง) แล้วในปี 2551 ทางเราจะทำรายเดือนส่งเอง  แต่ให้ทางสนง.บัญชีปิดงบส่งให้ได้มั้ยค่ะ  เพราะมีการเปิดบิลซื้อ-ขาย เดือนหนึ่งไม่ถึง 20 ใบค่ะ (ธุรกิจประเภทรับงานมาแล้วไปหาซื้อของมาจัดทำแล้วนำส่งสินค้าเก็บเงิน  ไม่มีสต็อกค่ะ)รบกวนช่วยชี้แนะให้ด้วยนะคะ  ขอบพระคุณมากค่ะ

korn:
รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะ ลองเข้ามาคุยกันดูดีกว่าครับ makorn_718@hotmail.com

xxx:
1.  ให้รวมรวมเอกสารประกอบรายการบัญชีให้ครบถ้วน  1.1  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี  ไม่ว่าจะเป็นบิลซื้อ บิลขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ  รวมถึง Bank Statement  และ Stock สินค้า (ถ้ามี )

1.2  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแสดงการเสียภาษี  ว่ามีการยื่นแบบอะไรไปแล้วบ้าง  รวมถึงประกันสังคมด้วยครับ2.  เมื่อรวมรวมแล้ว  ก็ให้จัดแยกเป็นปีๆ  โดยแบ่งเอกสารออกเป็น 2 ส่วนคือ

2.1  เอกสารทางบัญชี

2.2  เอกสารทางภาษี3.  วิเคราะห์รายการต่างๆ  เพื่อบันทึกบัญชีในแต่ละปี  ขั้นตอนนี้จะทำให้เราทราบได้ว่า  เราสามารถทำเองได้หรือไม่  แต่สุดท้ายยังคงต้องให้ทางผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินอีกครั้งนะครับ  ซึ่งอาจจะปรึกษากับทางผู้สอบบัญชีเพื่อขอความคิดเห็นและคำแนะนำเพิ่มเติมครับ4.  ค่าใช้จ่าย

4.1  ค่าทำบัญชี มักจะคิดกันเป็นรายเดือน อาจจะมีหรือไม่  ขึ้นอยู่กับทางกิจการ  แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีผู้ทำบัญชีเซ็นต์ชื่ด้วยครับ ( และอย่าลืมให้ผู้ทำบัญชีแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยครับ )

4.2  ค่าสอบบัญชี  จะมีค่าสอบบัญชีเป็นรายปี แต่ละปีอาจจะมีค่าสอบที่ไม่เท่ากัน  ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจและขนาดของธุรกิจ

4.3  ค่าปรับแบบภาษีต่างๆ รวมถึงค่าภาษี ( ถ้ามี ) และเบี้ยปรับเงินเพิ่ม  ซึ่งจะต้องมานั่งไล่ในแต่ละปีดูครับ5.  การตรวจสอบ

5.1  งบการเงิน  ตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ที่สนามบินน้ำ  โดยขอเบิกแฟ้มงบการเงินเพื่อตรวจสอบดูว่ามีการยื่นนำส่งงบการเงินหรือไม่

5.2  แบบแสดงการเสียภาษีต่างๆ  กิจการต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อขอคัดแบบต่างๆ โดยระบุ  แยกประเภทของแบบต่างๆ  และแยกเดือนแยกปีด้วยครับ  ซึ่งต้องติดต่อที่กรมสรรพากร  ในเบื้องต้นให้ติดต่อที่เขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่สงสัยหรือมีข้อมูล  ยินดีครับpu:
สนใจติดต่อมาได้นะค่ะ มีผู้ตรวจย้อนหลังให้ด้วย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม