www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ผู้ทำบัญชี

(1/1)

แขก:
ดิฉัน จบป.ตรี สาขาการจัดการ แต่อบรมจนได้CPDจนสามารถทำบัญชีได้สิ้นสุดปี สิงหา 50 แต่ไม่ได้เรียนต่อจนจบสาขาบัญชี ถามค่ะ

1.ยังต้องอบรมให้ครบชั่วโมง ในปี 50 ไม๊ค๊ะ

2.สามารถเป็นพนักงานของบริษัท ได้อยู่รึเป่าค๊ะ หากเป็นได้ต้องระบุว่าตำแหน่งอื่น ๆที่ไม่ใช่บัญชีใช่ไม๊ค๊ะ

3.และปี 51 ไม่อบรมเก็บชั่วโมงได้ไม๊ค๊ะ

รบกวนแค่นี้ค่ะ

แขก:
ถามเพิ่มค่ะ

4.ต้องแจ้งกระทรวงพาณิชย์ว่ายกเลิกทำบัญชีไม๊ค๊ะ กรณี หมดอายุผู้ทำบัญชี

xxx:
1.  ถ้าไม่มีการแก้ไขกฏหมาย  ก็เท่ากับว่ากฏหมายอนุโลมให้เซ็นต์เป็นผู้ทำบัญชีได้ถึงสิ้นปี 50  ดังนั้นระหว่างนี้ก็ยังถือว่ามีสิทธิโดยสมบูรณ์  ต้องอบรมให้ครบครับ2.  การเป็นพนักงานบัญชี  ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทำบัญชีก็ได้ครับ  เพราะกฏหมายกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะลงลายชื่อรับรองเป็นผู้ทำบัญชี  ไม่ใช่พนักงานบัญชี  ดังนั้นจึงยังเป็นพนักงานบัญชีได้  แต่ไม่มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อเป็นผู้ทำบัญชีแล้วเท่านั้น  ไม่จำเป็นต้องย้ายตำแหน่งครับ  เป็นคนละเรื่องกัน3.  ถ้ากฏหมายไม่แก้ไข  ก็ไม่ต้องเก็บชั่วโมงแล้วครับ  เพราะคุณไม่มีสิทธิ์เป็นผู้ทำบัญชี  เมื่อไม่เป็นผู้ทำบัญชี  ก็ไม่ต้องอบรมแล้วครับ4.  ผมมองว่าไม่ต้องครับ  เพราะผลของกฏหมายกำหนดให้หมดสิทธิ์เป็นผู้ทำบัญชีโดยปริยาย  แต่ในทางปฏิบัติ  คงต้องรอดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับว่า  จะมีประกาศให้ปฏิบัติอย่างไรแขก:
ขอบคุณมาก ๆ ค่า

ปุคปิค:
เจอปัญหาเหมือนกันหมดอายุส.ค.50 สามารถเซ็นต์ภงด.50+51 ได้ตลอดปีนี้ไม๊คะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม