www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

โครงสร้างฝ่ายบัญชีและการเงิน

(1/1)

อ่อน:
โครงสร้างฝ่ายบัญชีและการเงินที่ดีควรเป็นอย่างไร

ฝ่ายบัญชีรับผิดชอบอะไร ฝ่ายการเงินรับผิดชอบอะไร

แตกต่างกันหรือซ้ำซ้อนกันไหม

kaka:
โครงสร้างที่ดีทั้งสองฝ่ายควรทำหน้าที่แยกจากกัน ไม่ใช่ทำงานซ้ำซ้อนกันครับ ขออธิบายสั้นๆนะครับว่าฝ่ายบัญชีดูแลเรื่องเอกสาร ส่วนฝ่ายการเงินดูแลเรื่องสภาพคล่อง

การจะมีโครงสร้างที่ดีนั้นต้องขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการด้วย หากเป็นขนาดเล็ก การแบ่งแยกหน้าที่อาจทำได้ยาก โครงสร้างก็จะง่ายๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าโครงสร้างจะดี แต่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนด ไว้ มันก็เป็นแค่โครงสร้างที่ดีเท่านั้นเองครับ

อ้อ:
ขอผังบัญชีและการเงิน (บริษัท)

nook:
ขอผังแผนกบัญชีและการเงิน หน่อยสิค่ะ พอดีบริษัทกำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ ทุกฝ่าย ทุกแผนก เลยต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ โดยเฉพาะ บัญชี การเงิน ซับซ้อนมาก ขอเป็นตัวอย่างได้ไหมค่ะ Satreerat.jts@gmail.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม