www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วันที่ตามเอกสารไม่ตรงดันต้องบันทึกอย่างไร

(1/1)

น้ำฝน:
การจ่ายค่างวดรถกะบะบริษัท  จ่ายค่างวดผ่านธนาคารใบโอนเงินลงวันที่ 30/10/2550  ได้ใบเสร็จรับมาลงวันที่ 31/10/2550 ได้ใบกำกับภาษี ลงวันที่ 05/09/2550 จะต้องบันทึกทางบัญชีอย่างไรคะ

PP:
การบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในเดือนที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีการจ่ายจริงหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น ต้องบันทึกป็นค่าใช้จ่ายสำหรับในงวดนั้นๆค่ะ (กรณีนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นค่างวดรถสำหรับเดือนใด โดยปกติใบแจ้งหนี้จากเจ้าหนี้ควรระบุค่ะว่าเป็นการเรียกเก็บค่างวดของเดือนไหน )

แท็ด (^_^):
Case นี้ เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะเวลาโอนเงินช่วงก่อนวันปิดทำการของธนาคาร ซึ่งกว่าธนาคารจะตรวจสอบการรับชำระเงินก็อาจกินเวลา 1 - 2 วัน นอกจากนี้ หากเราจ่ายเป็นเช็คล่วงหน้าและเช็คได้ผ่านบัญชีไปแล้ว แต่ธนาคารออกใบเสร็จย้อนหลังตามมาก็มี แต่อย่างไรก็ตาม ในทางบัญชีเราก็ต้องถือตามเนื้อหาทางเศรษฐกิจ (เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ)น่ะครับ เพราะเราได้จ่ายเงินชำระหนี้แล้ว ฉะนั้นหนี้สินในส่วนนี้จะลดลง ถึงแม้จะยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินก็ตาม และพอเวลาที่มีการยืนยันยอดเจ้าหนี้ ทางธนาคารก็จะยืนยันตามยอดที่ได้รับเงินเช่นกัน

ส่วนเรื่องใบกำกับภาษีนั้น โดยปกติจะใช้ยื่นตามเดือนที่ออกใบกำกับภาษีจึงไม่ต้องปรับปรุงรายการบัญชีภาษีซื้อแต่อย่างใด เพราะตอนที่เราตั้งตอนซื้อรถกระบะ (ที่สามารถขอคืนภาษีได้) เราจะตั้งภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดเอาไว้....

kaka:
กรณีที่คุณน้ำฝนถามถามว่าบันทึกอย่างไร

ณ วันที่เราโอนเงิน 30/10/2550 ให้บันทึกการจ่ายเงินทันทีครับแม้ว่าจะยังไม่ได้รับใบเสร็จก็ตาม

ส่วนที่คุณ PP บอกนั้นก็ถูกครับค่าใช้จ่ายถ้าเป็นการจ่ายตามงวด ถึงแม้ว่ายังไม่มีการจ่ายจริงก็ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดนั้นโดยตั้งเป็นบัญชีค้างจ่ายครับ

และขอเสริมคุณแท็ดนิดนึงครับว่า ใบกำกับภาษีซื้อส่วนใหญ่ที่เกิดจากรายการดังกล่าวมักจะได้รับล่าช้า ทำให้ต้องยื่นขอเคลมในเดือนที่ได้รับใบกำกับภาษีจริงหรือเดือนถัดไปนั่นเอง โดยมากเราจะได้รับเพียงแค่ใบแจ้งหนี้หรือใบสลิปที่ให้เราโอนเงินเข้าบัญชีเท่านั้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม