www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จากคำถามเบอร์ 12959 ขอรบกวนช่วยตอบอีกนิดน่ะคะ

(1/1)

mean:
ในกรณีที่คุณ007 แนะนำว่าให้เขียนแบบฟอร์มเช่าหรือให้ใช้นั้น ขึ้นมา

ดิฉันใคร่ขอรบกวน คุณ007 ช่วยแนะแนวการเขียนแบบฟอร์มดังกล่าวให้ดิฉันด้วยจะได้ไหมคะ เพราะไม่ทราบว่าต้องเขียนอย่างไรบ้างคะ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าอีกครั้งคะ

town:
http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=12959&c=act

mean:
ดิฉันต้องขอขอบคุณ คุณtown ด้วยน่ะค่ะ ขอถามต่ออีกนิดน่ะคะ คือว่า ดิฉันกับแฟน ได้ตั้งคณะบุคคลใช้ชื่อร่วมกัน แต่รถกะบะคันที่ซื้อมาเป็นชื่อดิฉันคนเดียว ซึ่งผ่อนอยู่ เพื่อจะนำมาใช้ในงานของคณะบุคคล ดังนั้น ถ้าจะทำสัญญาให้เช่า ที่คุณtown เขียนมาเป็นตัวอย่าง ดิฉันได้ดูแล้ว ไม่แน่ใจว่าต้องกรอกอย่างไรคะ รวมทั้งชื่อว่าจะต้องเขียนอย่างไรคะ ทั้งนี้ ค่าน้ำมันต่อเดือนที่ใช้ประมาณ 5000 บาท ค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าอีกทีน่ะคะ

xxx:
1.  ในกรณีนี้คุณ mean  ได้ดำเนินธุรกิจในรูปของคณะบุคคล  ซึ่งคุณ kaka ได้อธิบายแล้วว่า  ในเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายนั้น  สามารถหักได้  2  ลักษณะแต่ต้องดูประเภทของเงินได้ด้วยครับว่า  สามารถเลือกได้หรือไม่  เพราะเงินได้บางประเภท  หักค่าใช้จ่ายได้ลักษณะเดียวสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/556.0.html2.  เมื่อปีภาษีใดเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบใดแล้ว  ในปีนั้นก็จะต้องหักค่าใช้จ่ายวิธีเดียว  แต่ปีถัดไปสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการหักค่าใช้จ่ายได้ครับ3.  จึงต้องมาดูต่อว่า  ในการดำเนินธุรกิจของคุณ mean นั้น  คณะบุคคลด้งกล่าวมีรายจ่ายอะไรบ้าง  และมีเอกสารประกอบรายการครบถ้วนเพียงใด ( ไม่รวมในเรื่องของค่าเช่ารถจากคุณ mean และค่าน้ำมัน )โดยมีมุมมองดังนี้  ตัวอย่าง

3.1  มีรายได้จากการขายแก๊ส  ผมมองว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 8 )  ซึ่งตามกฏหมายกำหนดให้สามารถเลือกวิธีการหักค่าใช้จ่ายได้ 2 วิธี  คือ  ตามจ่ายจริง กับเหมาจ่าย  ซึ่งการเหมาจ่าย  ผมก็มองว่าเข้าข่ายถือเป็น (25) การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต หักค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายได้ในอัตราร้อยละ 80  โดยไม่ต้องพิสูจน์เอกสารประกอบค่าใช้จ่าย

http://www.rd.go.th/publish/6052.0.html

 

3.2  มีรายจ่าย

3.2.1  ค่าแก๊ส  จะต้องมีเอกสารประกอบรายการที่สมบูรณ์  จึงจะนำมาลงเป็นรายจ่ายตามจ่ายจริงได้

3.2.2  ค่าแรงหรือเงินเดือน  ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  แต่หากเข้าข่ายเป็นลูกจ้าง  ก็ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม  และนำส่งประกันสังคมด้วยครับ

3.2.3  ค่าขนส่ง ( ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่า และค่าน้ำมัน )  หากทำสัญญาเช่า  ก็จะถือเป็นรายได้ของคุณ mean และหากกินเงินเดือนด้วย  ก็ต้องรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยครับ  ส่วนค่าน้ำมัน  เวลาเติมก็ต้องระบุ  ทะเบียนรถด้วยนะครับ

3.2.4  ค่าเช่าสถานที่  หากมีค่าเช่า  ก็ลงเป็นรายจ่ายได้  แต่ผู้รับก็ต้องถือเป็นเงินได้เช่นกัน ( หรืออาจจะไม่มีก็ได้ )3.3  แล้วนำค่าใช้จ่ายตามจ่ายจริง  มารวมยอด ( จะต้องมีเอกสารประกอบรายการจ่ายที่สมบูรณ์ )  มาเปรียบเทียบกับ  ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย  ซึ่งไม่ต้องพิสูจน์เอกสารประกอบรายการจ่าย ( หักเหมาได้ 80% ของรายได้ ) ว่าค่าใช้จ่ายแบบใด  จะมากกว่ากันก็ให้เลือกวิธีการหักค่าใช้จ่ายแบบนั้นครับ3.4  เมื่อเลือกได้แล้ว  จึงค่อยมาพิจารณาว่ายังต้องทำสัญญาเช่ากันหรือไม่  ถ้าต้องทำค่อยมาพิจาณาตัวสัญญากันอีกครั้งครับmean:
ขอขอบคุณ คุณxxx ด้วยน่ะคะ ดิฉันจะลองทำมุมมองที่คุณxxx แนะนำมาก่อนว่า จะเลือกจ่ายแบบไหน ดี แล้วค่อยมาดูว่าควรจะทำหนังสือสัญญาเช่าหรือไม่คะ ขอขอบคุณอีกครั้งคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม