www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายได้บริษัทโฆษณารับรู้เมื่อไหร่คะ

(1/2) > >>

คนรัก:
บริษัทออกใบเสร็จเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ค่าโฆษณาบวกด้วยค่าบริการ หากกิจการได้รับเงินก่อนที่บริษัทจะลงโฆษณาให้ลูกค้า บริษัทควรจะรับรายเมื่อไหร่ดีคะ

ขอบคุณคะที่รับฟังปัญหา

PP:
กรณีได้รับเงินก่อนที่จะให้บริการแก่ลูกค้าเสร็จสิ้น ต้องบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า เป็นหนี้สินในงบดุล และโอนเปลี่ยนเป็นรับรู้รายได้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อให้บริการเสร็จสิ้น(ซึ่งควรจัดทำเอกสารให้ลูกค้ารับมอบงานและลงชื่อ+วันที่) ในกรณีที่เป็น project ยาวควรรับรู้ตามpercentage of completion ค่ะ

ฝน:
กรณีอย่านี้รับรู้รายได้ด้วยวิธีไหนดีคะ   มีปัญหาเหมือนกัน

xxx:
ในกรณีค่าโฆษณาและค่าบริการ  จะรับรู้รายได้เมื่อมีการให้บริการหรือใช้บริการนั้น  ดังนั้นเมื่อเริ่มมีการโฆษณาและใช้บริการ  ก็รับรู้รายได้  โดย

Dr.  รายได้รับล่วงหน้า

Dr.  ภาษีขายรอนำส่ง

Cr.  รายได้ค่าโฆษณา

Cr.  รายได้ค่าบริการ

Cr.  ภาษีขายเด็กบัญชี:
ถ้าบริษัทเป็นตัวแทนจัดบริการให้หาสื่อโฆษณาแก่ลูกค้า

ควรรับรู้รายได้เมื่อไร (กิจการได้รับเงินก่อนที่บริษัทโฆษณาจะลงโฆษณาให้ลูกค้า )

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม