www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ทำพื้นคอนกรีต และตาข่ายรั้วต่อเติมในอาคาร

(1/1)

ไก่:
ทำพื้นคอนกรีตและตาข่ายรั้วต่อเติมในอาคารบันทึกบัญชีเป็น อาคาร ได้หรือไม่ และคิดค่าเสื่อมอัตราเท่าไร ราคาต่อเติมและทำพื้น=  80,000 บาท

kaka:
ไม่ควรบันทึกเป็นอาคารครับเนื่องจากอายุการใช้งานไม่เท่ากัน ควรบันทึกเป็นส่วนปรับปรุงอาคารมากกว่าครับ ค่าเสื่อมราคาก็คิดเอาจากการประมาณการอายุการใช้งานจริงครับ (โดยทางปฏิบัติมักจะยึกหลักเกณฑ์ตามสรรพากร ซึ่งไม่ถูกต้องนัก แต่ง่ายต่อการบันทึก)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม