www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบเรื่องการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

(1/1)

ศิรภัทร์:
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้จากการประกอบธุรกิจพาณิชย์ จะต้องเสียภาษีเงินได้ครึ่งปี คือยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 คิดจากเงินได้ครึ่งปี หักค่าใชจ่ายเป็นการเหมา 80% และหักลดหย่อนกึ่งหนึ่ง ได้เงินได้สุทธิเท่าใด คูณด้วยอัตราภาษี เป็นภาษีที่ต้องเสียกลางปี และต้องเสียภาษีเงินได้ประจำปี คือ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ซึ่งมีวิธีคิดภาษีสองวิธี  วิธีที่ 1 คือ เงินได้ทั้งปี หักค่าใชจ่าย 80 % หักลดหย่อน ได้เงินได้สุทธิเท่าใด คูณด้วยอัตราภาษี วิธีที่ 2 คือถ้ามีเงินได้เกิน 60,000.- บาท ต้องคิดภาษีจากเงินได้นั้นคูณด้วย 0.5% และเทียบว่าภาษีที่คิดได้จากวิธีที่ 1 และ 2 วิธีใดสูงกว่า และต้องเสียภาษีตามวิธีนั้น หักด้วยภาษีที่เสียไปเมื่อกลางปี (ถ้ามี)ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับผู้รู้ทุกท่านที่ช่วยตอบคำถามนะครับ อ้อขอถามอีกเรื่องครับ อัตราภาษีที่ต้องเสีย ของ ภ.ง.ด.94 และ ภ.ง.ด.90 คืออัตราภาษีเดียวกับที่ยื่นภ.ง.ด. 91 ใช่หรือเปล่าครับ คือถ้าเงินได้สุทธิไม่ถึง 100,000.- บาทได้รับการยกเว้นภาษี ถ้าเงินได้สุทธิ 100,001.-500,000.- เสียภาษีในอัตรา 10% ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับ ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับ

007:
ถูกครับ  แต่การหักค่าใช้จ่ายในการเหมา 80% ได้นั้น ต้องดูครับว่าท่านขายอะไรหรือทำอะไร

จัมมัย:
ทำไมต้องดูว่าขายอะไร หรือทำอะไรด้วยคะ หากรับจ้างทำของขายคะ พวกของเล่นอิเล็คทรอนิค จะเป็นยังไงคะ ซึ่งมียอดขายประมาณ 1-2 ล้านบาท

คนไม่รู้:
อยากทราบว่า 1.ภาษีเงินได้คืออะไร 2.รายได้เท่าไหร่ต้องเสียภาษี 3.แล้วยื่นแบบเพื่ออะไร 4.จะได้เงินคืนที่เสียภาษีไปใช่ไหม 5.แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายที่หักทำยังไง 6.แล้วที่เจ้านายนำไปเสียให้เราแทน เค้าโกงเราได้ไหม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม