www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ทำธุรกิจรับพัฒนาซอฟต์แวร์ จดเป็นคณะบุคคลแล้ว ต้องทำบัญชี และภาษีแบบไหนครับ หรือจะจดเป็นบริษัทดีกว่า

(1/1)

ชลิต:
ผมเปิดกิจการรับพัฒนาซอฟต์แวร์ บนเครื่อง Pocket PC และ PDA ครับ อยากสอบถามดังต่อไปนี้ครับ

1. สามารถออกใบเสร็จให้ลูกค้าได้หรือไม่

2. ในการคำนวณภาษี คิดแบบบุคคลธรรมดาใช่หรือไม่ครับ และรายได้ที่จะนำมาคำนวณยึดจากใบเสร็จเป็นหลักใช่หรือไม่

3. ในบางครั้งต้องซื้อเครื่อง Pocket PC หรือ PDA มาเพื่อติดตั้งโปรแกรม แล้วขายให้ลูกค้าทั้งเครี่องและโปรแกรมรวมกัน อยากทราบว่าต้นทุนค่าเครื่องที่ซื้อมา สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ (ซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายจริง)

007:
1. เมื่อจดเป็นคณะบุคคลก็ออกใบเสร็จให้ลูกค้าในนามคณะบุคคลได้ครับ

2. คำนวณเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดาครับ แต่หักลดหย่อนได้ 6 หมื่น

3. ได้ครับถ้ารายได้หลังหักรายจ่ายยังไม่มากกว่า 5 แสนต่อปี ก็เป็นแบบบุคคลธรรมดาไปก็ได้ครับ หรือถ้ามากกว่า 5 แสนแล้ว อาจหาคนมาเพื่มเพื่อร่วมงานกันทำก็ได้ครับโดยกระจายฐานภาษีเป็นอีกหน่วยหนึ่ง 

สุณิษา:
                     รับจ้างทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ                ..............บริการรจดทะเบียนธุรกิจ..........1. จดทะเบียนบริษัท 4,000 บาท ( ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี )

2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 3,000 บาท (ฟรีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

3. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,000 บาท                 .........บริการรับทำบัญชีรายเดือน......

      ( ราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท/เดือน )1.จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ

2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด

3. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30

4. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 ,และประกันสังคม.

5. ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี

6. จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ                   ..........บริการตรวจสอบบัญชี.........

             (ราคาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท )1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์

2.เสนอข้อสังเกตและให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี

3.ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

4.จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น

ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

             สนในราคาต่อรองกันได้นะค่ะ e-mail : sunisa_r2524@hotmail.com

                                  ติดต่อคุณ : สุณิษา 086-0896768น้องใหม่:
รายได้จากรับทำบัญชี ในนามบุคคลธรรมดา เวลายื่นภาษีอยู่มาตราใด ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม