www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากถามเรื่องการจ่ายภาษีคับ

(1/1)

titra:
ผมเรียนจบได้ไม่นาน ไม่มีความรู้เรื่องภาษีเลยคับ พอจบมาีผมรับงานอิสระคับ พวกฟรีแล่นอะคับ เงินที่ไำด้แต่ละเดือนไม่แน่นอนหนะคับ แล้วงานทุกงานหักภาษี ณ ที่จ่ายคับ  ผมต้องยื่นภาษีอะไรบ้างคับ แล้วต้องทำยังไงบ้างคับ แนะนำด้วยนะคับ

ผมอยากทำให้ถูกต้องหนะคับ

nee:
ลักษณะการทำงานของคุณ ถือเป็นเงินได้ 40(2)  ที่ถูกแล้วผู้จ้างต้องคำนวณหักณ ที่จ่ายเหมือนการจ่ายเงินเดือน ถ้าคำนวณแล้วไม่มีภาษีต้องชำระก็ไม่ต้องหักไว้นะคะ ไม่ใช่การหักในอัตรา 3% หรือ 5% ส่วนใหญ่มักจะหักไว้ไม่ถูกต้อง ส่วนกรณีการยื่นเสียภาษี คุณต้องนำรายได้ทั้งปีมายื่นแบบ ภ.ง.ด. 90  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม- 31 มีนาคม ของปีถัดไป

kaka:
อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมครับ รายได้ที่ได้เกิดจากอะไร เพราะรายได้แต่ละประเภทก็อาจยื่นแบบภาษีเงินได้ต่างกันครับ

titra:
ขอบคุณคับ ภ.ง.ด 90 เดียวจะลองไปอ่านดูคับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม