www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

(1/1)

นุ้ย:
ถ้าบริษัทประกอบกิจการซื้อมาขายไป วัตถุประสงค์การจดทะเบียนบริษัทฯ และตามภพ. 01 เป็นกิจการขายส่ง ขายปลีก และไม่ระบุว่ามีการให้บริการ  แต่กิจการขายสินค้าพรีเมี่ยม ทำ Logo ให้ลูกค้าฟรี ดังนั้น เวลาออกใบกำกับภาษีระบุรายการสินค้ารวมโลโก้แล้ว ถูกต้องมั้ยค่ะ ดิฉันเข้าใจว่า case นี้ไม่ใช่การจ้างทำของ เข้าใจถูกมั้ย แต่มีลูกค้าท้วงมาว่า ต้องหักภาษี ณ ที่จาย เพราะถือว่าเป็นการจ้างทำของ ... ช่วยยืนยันความถูกต้องด้วยค่ะ

007:
ถ้าไม่ได้ผลิตมาเพื่อเข้าสต้อกไว้แล้วขายกับใครก็ได้ ก็ถือว่าเป็นการรับจ้างทำของครับ  ดังนั้นในกรณีของคุณต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายครับแต่ถ้าเราแยกราคากันว่า ค่าของส่วนหนึ่ง และค่าทำ logo ส่วนหนึ่ง แล้วแยกเป็นคนละบิลกัน ก็จะถูกหักเฉพาะค่าทำ logo ครับlink:
ขึ้นอยู่กับว่าตัวสินค้าที่ขายเป็นพรีเมี่ยมนั้น มีลักษณะเดียวกับสินค้าที่ขายเป็นปกติหรือเปล่า ถ้าเหมือนกันถือเป็นซื้อมาขายไป ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย แต่ถ้าไม่เหมือนถือเป็นค่าจ้างทำของ ต้องหัก ณ ที่จ่าย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม