www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

(1/1)

ไม่รู้จริง ๆ ค่ะ:
อยากทราบความแตกต่างระหว่าง โรงพยาบาลเอกชน กับ สถานพยาบาล คลีนิกทันตกรรมเอกชน จริงๆ แล้วต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ค่ะ เนื่องจากบริษัท

ดิฉันทำการขายบิลให้กับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก็ออกบิลใบกำกับ/ใบแจ้งหนี้ตามปกติ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แต่สำหรับคลีนิกทันตกรรมเอกชน แจ้งว่าเค้าได้รับยกเว้นไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงขอทางบริษัทของดิฉันว่าเค้าไม่ต้องการ vat อยากทราบว่าได้ด้วยหรือค่ะ ที่ถูกจริงๆ แล้วต้องทำอย่างไร และหากกิจการหนึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ติดต่อกับกิจการหนึ่งที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ยังคงมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีตามปกติถูกต้องหรือไม่ หรือมีแนวกำหนดให้ต้องปฎิบัติอย่างไรค่ะ

007:
รักษาคน ค่าหมอ ค่ารักษา ไม่มี VAT ครับ แต่ค่ายา มี VAT ครับ  ดังนั้นผมเข้าใจว่าถ้าเป็นทันตกรรม จะไม่ค่อยมีค่ายาครับ มีแต่ค่าหมอ จึงไม่ต้องจด VAT

ไม่รู้จริงๆ ค่ะ:
ลืมแจ้งไปค่ะ คำว่าขายบิลของดิฉันหมายถึง กิจการดิฉันรับพิมพ์บิลให้สถานพยาบาลนะค่ะ พวก ใบเสร็จรับเงิน ใบเบิกเครื่องมือแพทย์ เป็นต้นค่ะ และปกติเวลาขายบริการงานพิมพ์ของดิฉันก็ออกใบกำกับภาษีอยู่แล้ว แต่เพิ่งเคยเจอลูกค้าที่ไม่ต้องการ vat เป็นที่แรกก็เลย งง ว่าถ้าทางคลีนิคทันตกรรม นี้ไม่เอา vat เค้าผิดไหมหน่ะค่ะ แล้วทางบริษัทของดิฉันไม่ออก vat ขาย มันก็ผิดซิค่ะ ใช่ไหมเอ่ย

town:
อย่าสับสนระหว่างผู้ซื้อ กับผู้ขาย  ในกรณีนี้คุณ ไม่รู้จริงๆ ค่ะ  ถือเป็นผู้ขาย  ส่วนลูกค้าที่ไม่เอาบิล vat  ถือเป็นผู้ซื้อ1.  ผู้ขาย  เมื่อมีรายได้และเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็จะต้องออกใบกำกับภาษี  ไม่ว่าลูกค้าจะต้องการหรือไม่  และอย่าลืมนำส่ง  ( หากปฏิบัติตามนี้ทางผู้ขายก็ไม่ถือว่าผิดครับ  แม้ผู้ซื้อจะไม่เอาใบกำกับก็ตาม )2.  ผู้ซื้อ  ไม่เอาใบกำกับภาษี  ก็ถือว่าผู้ซื้อไม่ได้หลักฐานในการจะลงเป็นรายจ่าย  ซึ่งในกรณีนี้มักจะเกิดเนื่องจาก หลบรายได้  กล่าวคือ  จะทำให้มีรายได้น้อย  ก็ต้องทำให้มีค่าใช้จ่ายน้อยด้วย  เพราะทางสรรพากร  จะมีหลักประเมินจากค่าใช้จ่ายแล้วตีกลับมาเป็นรายได้  ( ซึ่งผู้ซื้อไม่เอาใบกำกับ  ก็ไม่เกี่ยวกับผู้ขายครับ )นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม