www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่องเปลี่ยนยาง

(1/1)

อรนันต์:
ตามที่เคยตอบว่า ถ้าใบเสร็จมีค่าแรง กับค่ายาง อยู่ในใบเดียวกัน แต่แยกรายการ ให้หัก ณ ที่จ่าย เฉพาะค่าแรง ถูกต้องหรือเปล่าคะ แต่ที่ทราบมาให้เอายอดรวม มาหัก 3 % ถูกต้องหรือไม่คะ

1:
หักทั้งยอดเลยค่ะ ถ้าจะแยกค่าอะไหล่ ต้องเปิดอีกชื่อบริษัทหนึ่ง ที่ขายเฉพาะอะไหล่ ถึงแม้จะเปิดแยกบิลเป็นค่าแรงกับอะไหล่คนละใบ แต่เป็นเหตุการณ์เดียวกัน ก็หักทั้งยอดเลย

town:
หากเป็นกิจการซื้อมา-ขายไป  มิใช่อู่ซ่อมรถยนต์แล้ว เช่น

ร้านขายยางทั่วไป  จะเน้นการขายยางเป็นสำคัญ  โดยมีบริการเปลี่ยนยางหรือตรวจสภาพยางให้ประกอบ  ผมมองว่า  กรณีนี้จะถือเป็นขายทั้งจำนวน  ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ  ก็เหมือนกับในกรณีที่ขายแอร์ พร้อมติดตั้ง  ก็ถือว่าเป็นขายทั้งจำนวนเช่นกัน ( ยกเว้นจะมีรายละเอียดปลีกย่อยหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติม )คุณเอ:
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงว่าจะแยกรายการหรือไม่แยกรายการ ถ้าแยกรายการออกจากกันชัดเจน ค่ายางเป็นค่าสินค้าไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย และค่าแรงจะหัก 3% หรือไม่ต้องพิจารณาว่าผู้ถูกหักเป็นใคร มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องหักหรือไม่ แต่โดยทั่วไปที่พบจะเห็นว่าร้านค้าจะขายยางพร้อมบริการเปลี่ยนให้ในตัวอยู่แล้ว ถือว่าเป็นการขายพร้อมติดตั้ง ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม