www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขายมีVATได้หรือไม่

(1/1)

101:
ทางบริษัทฯ นำเข้าเครื่องจักรมา โดยเครื่องจักรนี้มีมอเตอร์ประกอบมาด้วย แต่พอตอนขาย ลูกค้าไม่ต้องการมอเตอร์ จึงได้ถอดออก ขายแต่เครื่องอย่างเดียว มอเตอร์ทำเข้าSTOCKแล้ว ตอนนี้มีลูกค้าสนใจจะซื้อ สามารถเปิดขายมีVAT ได้หรือไม่

007:
ต้องออก VAT ครับ

101:
ขอบคุณนะคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม