www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

Non Vat กับ Zero

(1/1)

นักศึกษา:
อยากทราบว่า Non Vat กับ Zero Vat ต่างกันหรือไม่ พร้อมทั้งอธิบายและยกตัวอย่างเช่นประเภทไหนที่คิด Non Vat และประเภทไหนที่คิด Zero Vat

007:
ต่างกันครับ non vat คือประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้น vat

แต่ vat 0% คือประกอบกิจการที่ต้องเสีย vat ในอัตรา 0% (ส่งออก)นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม