www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สอบถามเกี่ยวกับการยื่น ภพ.36

(1/2) > >>

ชนัสถ์นัน:
เนื่องจากมีการส่งเครื่องจักรไปซ่อมที่ญี่ปุ่น

แต่บริษัทที่ญี่ปุ่นให้จ่ายค่าซ่อมเครื่องจักร

ที่บริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศไทยแทน

จึงอยากรบกวนถามว่า ทางบริษัทจะต้องยื่นภาษี ภพ.36หรือไม่ (ใบแจ้งหนี้จะออกในนามของบริษัทในไทย)

007:
ต้องยื่น ภพ. 36 ครับ และสามารถขอคืนได้ในงวดถัดไป

อ้น:
มีบริษัทที่ญี่ปุ่นเข้ามาติดตั้งเครื่องจักรในประเทศไทยการจ่ายเงินค่าติดตั้ง ดังกล่าว

1.ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% และยื่น ภงด.54 ใช่หรือไม่

2.ต้องทำบริษัทในประเทศไทย ต้องยื่น ภพ.36 หรือไม่

ขอบคุณค่ะ

ชิดชัย:
ไทยและฮ่องกงมีข้อตกลงยกเว้นภาษีซ้ำซ้อนค่าลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับ

ชิดชัย:
ไทยและฮ่องกงมีข้อตกลงยกเว้นภาษีซ้ำซ้อนค่าลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม