www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การซื้อ

(1/1)

แหมม:
การซื้อ ถ้ามีการวางเงินมัดจำ เราจำเป็นต้องบันทึกว่าเป็นซื้อทั้งจำนวนเลยไหม แล้วจำเป็นต้องตั้งเจ้าหนี้เลยหรือเปล่า เพราะถ้ามีการขอเครดิตภาษีไปแล้วเฉพาะส่วนที่เราวางเงินมัดจำ เราจะทำอย่างไร หรือบันทึกบัญชีอย่างไรดี บันทึกเต็มจำนวน หรือเฉพาะส่วนที่เราวางเงินมัดจำ แล้วในส่วนของภาษีซื้อที่ขอเครดิตไป ขอคำแนะนำด้วยค่ะkorn:
1. การซื้อถ้ามีการวางเงินมัดจำ คงไม่ต้องบันทึกซื้อทั้งจำนวน ก็บันทึกแค่ในส่วนของเงินมัดจำก็พอ

2. จำเป็นต้องตั้งเจ้าหนี้หรือเปล่า เข้าใจว่าตอนจ่ายเงินมัดจำคงจ่ายเงินเลย ก็ไม่ต้องตั้งเจ้าหนี้

จะล้างเงินมัดจำและบันทึกซื้อ และบันทึกเจ้าหนี้ก็เมื่อได้รับสินค้าแล้วซิจ๊ะ

3. กรณีขอเครดิตภาษี(เข้าใจว่าคือปิดภาษีซื้อและยื่นแบบ ภ.พ.30 ประจำเดือน)เฉพาะส่วนที่เราวางเงินมัดจำ ก็ไม่ต้องทำยังไง ก็ปิดไปปกตินี่ล่ะครับ เท่าใบกำกับภาษีเงินมัดจำที่ได้มา แค่นั้นเองจ๊ะkaka:
การซื้อกรณีที่วางเงินมัดจำก่อน แสดงว่าเรายังไม่ได้ของ เราจ่ายเงินก่อนถือเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คนขายยังไม่ถือเป็นเจ้าหนี้ แต่เราจ่ายเงินก่อนคนขายต้องถือเป็นภาระหนี้ที่จะต้องส่งสินค้าให้ตามที่ตกลงกันไว้ครับ

กรณีที่จะตั้งเจ้าหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินค้านั้นเราต้องได้รับสินค้าแล้ว หรือมีการทำสัญญาแบบที่บอกเลิกสัญญากันไม่ได้

ส่วนการบันทึกบัญชีเมื่อมีการจ่ายเงินมัดจำ

เดบิต  เงินมัดจำ

เดบิต  ภาษีซื้อ

   เครดิต  เงินสด/เงินฝากธนาคารภาษีซื้อก็สามารถใช้ในเดือนภาษีที่จ่ายเงินมัดจำได้เลย ถ้าใบกำกับภาษีสมบูรณ์ครับ

แหม่ม:
ถามกลับ คุณ kaka แต่ว่าการจ่ายเงินมัดจำนั้นเราก็ได้สินค้ามาบางส่วนแล้วตัวสินค้าล่ะ ก็จะไม่มีบัญชียอดสินค้าที่เราซื้อสินค้าสิคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม