www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใคร ทำงาน บัญชี โดยใช้โปรแกรม Pojjaman บ้างคะ

(1/4) > >>

คุณปลา:
โปรแกรม Pojjaman ทำเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ และการตัดบัญชี จะมีวิธีทำที่ง่ายโดย ต้องทำอย่างไรบ้างคะ ขั้นต่าง ๆ

007:
ผมยังไม่เคยลองครับลองดาว์นโหลดไปใช้ดูครับhttp://www.tumcivil.com/engfanatic/software/detail.php?id=464

โปรแกรม พจมาน บัญชี-ก่อสร้าง เป็น ซอฟต์แวร์บัญชีสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พจมาน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้รับเหมาก่อสร้าง แตกต่างจากซอฟต์แวร์บัญชีทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาด เพราะเราตระหนักดีว่า ธุรกิจก่อสร้างแตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่น--------------------------------------------------------------------------------

 

โปรแกรม พจมาน - ซอฟต์แวร์บัญชีสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง Pojjaman – Construction Accounting Softwareพจมาน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้รับเหมาก่อสร้าง แตกต่างจากซอฟต์แวร์บัญชีทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาด เพราะเราตระหนักดีว่า ธุรกิจก่อสร้างแตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่นรายละเอียดของโปรแกรมทุกวันนี้ การแข่งขันในอุตสาหกรรมการก่อสร้างกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และต้นทุนการก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นทุกวัน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็กจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวการณ์เช่นนี้การจัดการข้อมูลทางบัญชีและต้นทุนของโครงการ เป็นเรื่องที่ผู้รับเหมาขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มักมองข้าม ทั้งที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดสำหรับธุรกิจ การรับทราบต้นทุนที่แท้จริง ณ เวลาหนึ่งๆ ทำให้ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานได้ทันเวลา

พจมาน จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้รับเหมาก่อสร้าง แตกต่างจากซอฟต์แวร์บัญชีทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาด เพราะเราตระหนักดีว่า ธุรกิจก่อสร้างแตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่น

ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียม BOQ เอกสารประมูล เริ่มโครงการ ลงบัญชี ควบคุมต้นทุน จนกระทั่งจบโครงการ พจมานคือเครื่องมือที่ดีที่สุด ทำให้ผู้รับเหมาทำงานได้ง่ายขึ้น : ทำ BOQ ได้เร็วขึ้น 3 เท่า ไม่ต้องวุ่นวายกับการค้นหาราคาวัสดุจากซัพพลายเออร์ต่างๆ และลดความผิดพลาด

 ด้วยฐานข้อมูลวัสดุจาก พจมาน ทำให้คุณสามารถติดต่อกับซัพพลายเออร์ได้ทันที และสามารถแก้ไขเพิ่มเติมเองได้

 สามารถรองรับการทำงานหลายโครงการ และแยกต้นทุนตามโครงการได้

 เมื่อเริ่มโครงการ การบวนการจัดซื้อวัสดุผ่าน พจมาน ทำให้สามารถตรวจสอบได้ทั้งปริมาณและราคา

ที่สำคัญข้อมูลจากหน้างานและข้อมูลทางบัญชีจากสำนักงานจะเชื่อมโยงกัน

 รองรับการเบิก-คืน วัสดุที่หน้างาน แม้กระทั่งการโยกย้ายวัสดุและเครื่องจักรระหว่างหน้างาน

 การจัดการเครื่องจักรหนักและผู้รับเหมาช่วง

 การส่งงวดงาน และการคำนวณต้นทุนระหว่างงวดงาน

 การควบคุมต้นทุน เปรียบเทียบ ต้นทุนที่แท้จริงกับงบประมาณใน BOQ พร้อมเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์

 สรุปผลกำไร-ขาดทุน ของโครงการ ทันทีหลังจากจบโครงการ ฯลฯ 

 

ส.สีเจริญ:
www.longkongstudio.com

ลองเข้าไปดู ใน Web Site เขาซีค่ะ มีรายละเอียดมาก ๆ เลยค่ะ น่าสนใจด้วย

ะำหะ:
50000 �for serveryou have to pay for the client 6000 each

คนหาดใหญ่ครับใช้แล้วเสียดายตังฟ่ะ:
ระวังให้ดีนะครับ ถ้าจะใช้โปรแกรมพจมานอ่ะครับ

คิดดูดีๆนะครับ ส่วนมากทีมงานจะเป็นคนเริ่มทำธุรกิจยังเด็กๆกันอยู่เลยครั

รับผิดชอบต่ำในการแก้ปัญหาให้ลูกค้า

คิดว่าลงโปรแกรมเส็ดแล้วมานจาจบกันหรืองัย

ถ้าคิดว่าผมโม้นะ ลองขอ site ref. หรือขอมูลลูกค้าดูนะครับ

ก่อนตัดสินใจครับ ตอนนี้กะลังหาข้อมูลของไอ้บริสัดนี้อยู่ เตรียมส่ง

ส.ค.บ อยู่ครับ.

(ระวังหน้าม้า หน้าหมา เข้ามาเชียร์โปรแกรมนะครับ)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม