www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าน้ำมันรถของกรรมการยื่น Vat ได้หรือไม่

(1/1)

ใบเฟิร์น:
จดทะเบียนเป็น หจก.เป็นธุรกิจในครอบครัว ซึ่งรถยนต์ที่ใช้ในกิจการ จดทะเบียนเป็นชื่อของกรรมการ เป็นรถปิกอัพค่ะ แต่นำมาใช้ในกิจการ อยากทราบว่าใบกำกับภาษีค่าน้ำมันรถที่ออกในนามกิจการโดยชื่อและที่อยู่ถูกต้องสามารถนำมาเคลมภาษีได้หรือไม่

ถ้าไม่ได้ควรทำอย่างไรจึงจะนำมาใช้ได้

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

korn:
ถ้าพิสูจน์ได้ว่านำมาใช้ในกิจการจิง และใบกำกับภาษีระบุถูกต้องในสาระสำคัญและมิใช่รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ก้ไม่มีข้อห้ามหรอกครับ นำมาเคลมได้มิมีปัญหา เพียงแต่บางกิจการก็อาจจะมีการทำรายงานการประชุมขึ้นมาเกี่ยวกับการนำรถของหุ้นส่วนมาใช้โดยไม่มีค่าตอบแทน หรือบางคนก็อาจทำเป็นสัญญาเช่าจากหุ้นส่วนขึ้นมา เพื่อเป็นหลักฐานประกอบสนับสนุนแค่นั้นเอง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม