www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ทรัพย์สิน หาย

(1/1)

jabz:
ซื้อมือถือนำมาใช้ในบริษัท บันทึกทรัพย์สินด้วย หลังจากนั้น 2 เดือน มือถือหาย ต้องบัญทึกบัญชีอย่างไร

korn:
ก็ตัดออกจากบัญชีไงจ๊ะ

007:
โดยบันทึกเป็นขาดทุนจากสินทรัพย์สูญหายครับ

แขก:
ควรมีใบแจ้งความเพื่อประกอบการบันทึกค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม