www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถามเรื่องการนับชั่งโมงอบรมครับ

(1/1)

โจ:
ผมขึ้นทะเบียนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 ไม่ทราบว่ารอบการเก็บชั่งโมงของผมเริ่มเมื่อไหร่ครับ ใช่ 51-53 ป่าวครับ ถ้าเริ่มปี 51 ผมมีชั่วโมงอบรมเมื่อเดือนกันยายน สามารถเอามารวมได้หรือเปล่าครับขอบคุณล่วงหน้าครับ

a-man:
ไม่ชัวร์  แต่ค่อนข้างแน่ใจ  ว่าให้นับปีแรก  คือปีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีเลยจ๊ะ  ไม่ใช่นับปีถัดไปนะ  ดังนั้นคุณน้องขึ้นทะเบียนในปี 50  ก็จะต้องเริ่มเก็บชั่วโมงอบรมตั้งแต่ปี 50 เป็นปีที่หนึ่ง ปี 51 เป็นปีที่สอง และปี 52 เป็นปีที่สามจ๊ะแบบว่าเอาชัวร์  ก็ต้อง กบ.ช เลยจ๊ะ  สอบถามเบอร์ได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจ๊ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม