www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบ ต้นทุนงานก่อสร้าง

(1/1)

apple:
อยากทราบเรื่องต้นทุนงานก่อสร้างคะ จะแยกผัวบัชีงานระหว่างทำเป็นบัญชีละโครงการ ดีใหม และต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง จะวุ่นวายใหมคะ

รัชนี:
หากผู้บริหารต้องการแยกกำไรแต่ละโครงการ ก็ควรจะแยกผัง หรือไม่ก็ใช้ผังรวมแต่แยกแผนก เพื่อเวลาปิดงบส่ง สพก. ก็ใช้งบรวมแผนก ยื่น ไป ขึ้นอยู่กับโปรแกรมบัญชี (หากใช้โปรแกรมสำเร็จรูป)

a-man:
ไม่รู้นะ  แล้วแต่มุมมอง  แต่ถ้าเป็นเขา  เขาจะตั้งผังบัญชีเดียว  แต่แยกแผนก  โดยกำหนดแผนกแทนแต่ละโครงการจ๊ะ

LK:
ซอฟต์แวร์บัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ สามารถแยกโครงการเป็น Cost Center ได้ครับ ไม่ต้องไปวุ่นวายกับผังบัญชี ลองดูรายละเอียดได้ที่www.longkongstudio.comPojjaman.CBS ครับ...

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม