www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินค้าคงเหลือ

(1/1)

พราวพรรณ:
ดิฉันเป็นตัวแทนของนักศึกษา จากจำนวนทั้งหมด 26 คน อยากสอบถามเรื่อง กรณีศึกษา เกี่ยวกับวิชาสอบบัญชีดังนี้ค่ะ (รบกวนช่วยตอบนิดนะคะ เพราะจะเป็นแนวทางในการสอบปลายภาคในวันเสาร์นี้ค่ะ คือ

1. สินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า  สินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 1.5 ปี   ผู้บริหารเป็นว่าโอกาสที่จะขายได้เป็นร้อยละ 70 หมายความว่าอย่างไรคะ (ถ้าสินค้านั้นมีจำนวน 45 หน่วย @ 9400 บาท ต้องปรับปรุงอย่างไรเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้)

2. สินค้าที่รับฝากขายในตอนสิ้นปีมีจำนวน10 หน่วย @ 5500 บาท ควรปรับปรุงอย่างไร

3. สินค้าบางรายการยังไม่ได้ส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งมีราคาทุน 500,000 บาท และสินค้าตัวนี้คิดกำไรร้อยละ 35

4. ราคาทุนของสินค้า A 22400 ,  B 12400 , C 19200 , D 9400 สินค้าพวกนี้จะบวกกำไร 40% ของราคาทุน อีกจำนวน 94250 จะบวกกำไร 30% ของราคาทุน ค่าใช้จ่ายในการขายประมาณร้อยละ 15

5. สินค้าที่ยังไม่ส่งมา ตามเงื่อนไข CIF Bangkok ซึ่งเรายังไม่ได้รับสินค้า ณ 31 ธันวาคม แต่สินค้าได้มาถึงท่าเรือ กรุงเทพ ในวันที่ 29 ธ.ค. ราคา 564000 จะถือเป็นราคาทุนของสินค้าคงเหลือในปีนี้หรือไม่ และกรรมสิทธิ์ในสินค้าอยู่ที่เราหรือไม่เนื่องจากอาจารย์ไม่ค่อยมาสอน มาอีกทีก็ใกล้จะสอบเลย ติดต่ออาจารย์ก็ไม่ได้ ยังไงช่วยตอบคำถามด้วยนะคะ เพื่อเป็นแนวทางในการสอบ (ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกลับทาง Mail ได้นะคะ หรือจะให้ fax โจทย์ไปให้ก็ได้ ต้องการข้อมูลด่วนค่ะ)

007:
1. ต้องปรับปรุงโดยการตั้งสำรองไว้ 30% สำหรับสินค้าที่คาดว่าจะขายไม่ได้ครับ

dr. ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (45 * 9400 * 30/100)

cr. ค่าเผื่อราคาสินค้าล้าสมัย2. ถ้าสินค้าคงเหลือในบัญชี รวมสินค้าที่รับฝากขายอยู่ด้วย ก็ต้องปรับลงสินค้าคงเหลือของเราครับ3. ถ้ายังไม่ได้ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ก็ยังไม่เกิดการขายครับ สินค้าดังกล่าวควรรวมอยู่ในสินค้าคงเหลือของเราในราคาทุนครับ4. สินค้าคงเหลือให้ใช้ราคาทุนหรือตลาดที่ต่ำกว่าครับ ระวังโดนหลอกนะ5. การซื้อตามเงื่อนไข CIF Bangkok ถ้าสินค้าถึงกรุงเทพแล้ว กรรมสิทธ์ในสินค้าถือว่าเป็นของเราแล้ว (ถ้าหายหรือไฟไหม้ เรารับผิดชอบ) ดังนั้นจึงต้องรวมเป็นสินค้าคงเหลือของเราครับพราวพรรณ:
สินค้าที่เรารับฝากขายจะปรับปรุงในทางบัญชีอย่างไรคะ

a-man:
ในกรณีที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย  เป็นลายลักษณ์อักษร  สินต้าที่ฝากขาย  จะไม่ถือเป็นสินค้าของกิจการนะจีะ  ให้ทำสต็อคแยกไว้ต่างหาก  ดังนั้นหากปลายปีมีการนับรวมสินค้าฝากขายเข้าไปด้วย  ก็จะต้องมีการปรับปรุงรายการสินค้าที่ฝากขายออกโดยให้ดูตอนรับสินค้าฝากขายเข้ามาบันทึกบัญชีไว้อย่างไร  เช่น  ไม่มีการบันทีกบัญชีสินค้าที่ฝากขาย  มีเพียงแต่เซ็นชื่อรับรองเอาไว้  แต่ปลายปีนับรวมเป็นสินค้าคงเหลือของกิจการ  ก็จะปรับปรุงโดย

Dr.  ต้นทุนขาย

Cr.  สินค้าคงเหลือปลายปี

121:
สินค้าคงเหลือคืออะไรค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม