www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การยื่นเพิ่มเติมภงด.3

(1/1)

ลิต้า:
หากยื่นภงด.3ไม่ครบจำนวนจะยื่นเพิ่มเติมต้องทำอย่างไรบ้างคะ

007:
ให้ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่ยื่นขาดไปครับ

คุณเอ:
ให้ยื่นเพิ่มเติมส่วนที่ขาดให้ครบ และเสียค่าปรับร้อยละ 1.5 ของยอดที่ขาด เศษของเดือนให้คิดเป็น 1 เดือน

เด็กมีปันหา^^:
แล้วแบบฟอร์มการยื่นเพิ่มเติมอ่า เอาจากที่ไหนค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม