www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายอย่างไร

(1/1)

ติ๊ก:
กรณีบริษัท สั่งซื้อเสื้อ จากโรงงานโดยผ่านตัวแทนขาย

เอกสารที่ได้รับ คือใบส่งของบิล/เงินสด ซึ่ง มีแต่ชื่อที่อยู่ผู้จ่ายเงิน แต่ ชื่อที่อยู่ผู้รับไม่แสดง ใช้สมุดบลิธรรมดา เรียกเก็บโดย ตัวแทนขาย  เวลาที่บริษัท จ่ายเงิน ให้ เราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรไหมคะ  ที่ผ่านมา บริษัท จ่ายเงินเป้นเงินสด   เอกสารที่ได้ ก็คือเอกสารครั้งแรก ใบส่งของ แค่เซ็นต์ชื่อรับเงินเท่านั้น ถ้าบริษัท ต้องการ ให้ถูกต้อง  และเป็นรายจ่ายได้  ต้องมีเอกสารและขั้นตอนอย่างไร    และมักเจอปัญหา  ว่า ถ้าเราขอ ใบกำกับ เค้าจะ อิดออด  ว่า ให้คิดจ่าย 7% ไปก่อน จะส่งใบกำกับภาษีมาด้วย ซึ่ง ผู้แทนขาย เป็นคนรู้จักเก่าแก่ กับ  ผู้บริหารบริษัทมาก่อน  การจ่ายที่ผ่านมา จึงเป้นลักษณะแบบง่ายๆ  รับของ ครบก้จ่ายเงิน   ช่วยตอบด้วยนะคะ

007:
เอกสารต้องพิสูจน์ผู้รับผู้จ่ายได้  นอกจากมีใบส่งของแล้วอาจขอสำเนาบัตรประชาชนมา แล้วให้เซนต์ชื่อลงในใบสำคัญรับเงินของเราก็ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม