www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แจกเสื้อพนักงาน

(1/1)

ติ๊ก:
กรณี บริษัท แม่ ให้เงินสนับสนุน เสื้อฟอร์มพนักงาน  50% โดย ให้ บริษัท สั่งซื้อ เสื้อมาก่อน ตามจำนวน ต้องการ  แล้ว บริษัท แม่ ให้ บริษัท ออกใบเสร็จรับเงิน เป้น ค่าสนับสนุน ส่งเสริม การขาย  แบบนี้ เราบริษัท ในฐานะผู้รับ ต้องบันทึกบัญชี อย่างไร จะจะมีการปฎิบัติ อย่างไร บ้า งกับ พนักงานที่บริษัท ให้เสื้อ ฟรี  ซึ่ง ปี หนึ่ง บริษัท จะซื้อเสื้อแจกบริษัท แม่ มาแจกให้พนักงาน ต่อคน ๆละ ประมาณ  3-4 ตัว (เฉพาะเสื้อ)   ช่วยตอบด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ

007:
เมื่อบริษัทได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทแม่ ต้องถือว่าเป็นรายได้ครับ เมื่อจ่ายค่าเสื้อก็จะถือว่าเป็นค่าสวัสดิการพนักงานในส่วนของพนักงาน ถ้าได้รับเสื้อฟอร์มไม่เกิน 2 ชุดต่อปี ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ครับ  (ถ้าได้รับเป็นเงินสดแล้วให้ไปตัดเอง จะไม่ได้รับยกเว้นนะครับ)นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม