www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เช่าใหม่ต้องจ่ายภาษีโรงเรือนยังไงค่ะ

(1/1)

k.AU:
ดิฉันเพิ่งทำการเช่าอาคารพาณิชย์เพื่อทำร้านเกมส์ออนไลน์ค่ะ  แต่ในสัญญาระบุว่าผู้เช่าจะต้องเสียภาษีโรงเรือนเอง อยากทราบว่าต้องจ่ายเท่าไร  และที่ไหนซึ่งสถานที่ ที่ดิฉันเปิดร้านขึ้นกับเทศบาลเกี่ยวไหมค่ะ รบกวนตอบด้วยนะค่ะ อยากทราบ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

007:
ภาษีโรงเรือน 12.5% ของค่าเช่าทั้งปี ที่สำนักงานเขตครับ ซึ่งถ้าวางแผนทำสัญญาแยกค่าเช่าออกเป็นค่าเช่าส่วนหนึ่ง และค่าบริการส่วนหนึ่ง ก็จะสามารถลดภาษีโรงเรือนได้ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม