www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า

(1/1)

ภา:
คำถาม:

จะลงบัญชีและรับรู้รายได้และภาระภาษีอย่างไร

1.เมื่อลูกหนี้ค้างชำระสินค้าจำนวนเงิน 3 ล้านแต่ลูกค้าขอจ่าย 2ล้านบันทึกอย่างไร

2.และลูกค้าไม่ขอจ่ายส่วนที่เหลือ 1 ล้านบาทบันทึกอย่างไร(โดยไม่ได้ออกส่วนลด) เมื่อเก็บเงินไม่ได้จะทำอย่างไรได้บ้าง

3.ตัดเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีได้ไหมบันทึกอย่างไร

และอยู่ที่มาตราที่เท่าไร

007:
ถือว่าเป็นหนี้สูญครับ ม.65 ทวิ(9) และกฎหระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)หนี้เกิน 500,000 และจะตัดหนี้สูญตามภาษีต้องทำทั้งข้อ ก และ ข

ก. ติดตามทวงถามโดยมีหลักฐานการติดตาม + ไม่ได้รับชำระหนี้เพราะ

1. ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ และไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะชำระหนี้ได้

2. ลูกหนี้เลิกกิจการ + มีเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องอยู่ก่อนและมากกว่าทรัพย์สินของลูกหนี้

ข.

ได้ฟ้องในคดีแพ่ง / ยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้ และได้มีคำบังคับ หรือคำสังของศาลแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มีจะชำระ  หรือได้ฟ้องในคดีล้มละลาย / ยื่นคำของรับชำระหนี้ และ

มีการประนอมหนี้ โดยศาลมีคำสังเห็นชอบ หรือ

ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย และได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกแล้วmarketing:
ศูนย์กลางแหล่งบริการธุรกิจ ครบวงจร    สำนักงานบัญชี สำนักงานทนายความ การศึกษา  ไฟแนนซ์ ลิสซิ่ง  ทำความสะอาด  ขนส่ง ขนย้าย รักษาความปลอดภัย โรงพิมพ์  แปลภาษา ที่ปรึกษา  การตลาด ฝึก อบรม พัฒนาบุคลากร จัดงานกิจกรรม อุปกรณ์ จัดหาคน จัดหางาน  กำจัดของเสีย วัสดุเหลือใช้ สิ่งแวดล้อม  ประกันภัย ประกันชีวิต ซัก - อบ - รีด คลังสินค้า - ห้องเย็น ออกแบบ ดีไซน์  ซ่อมแซม ซ่อมบำรุง วางระบบ  ตรวจสอบ ตรวจเช็คคุณภาพ  บริการจัดซื้อ จัดหา สั่งผลิต สนใจฝากประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการ ฟรีคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.VayoTradeCenter.com   ศูนย์กลางค้าส่งออนไลน์ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในไทย

006:
รับตรวจสอบบัญชี ,ทำบัญชีภาษีส่งสรรพกร  

สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กลางการค้าส่งออนไลน์ www.vayotradecenter.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม