www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถามต่อจากคำถาม 12186 ค่ะ

(1/1)

มอมแมม:
เป็นกิจการให้บริการ ซึ่งได้ออกใบแจ้งหนี้(invoice) ให้ลูกค้าไปปี47 ต่อมาพบว่าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ที่แจ้งไป ทางกิจการจะออกใบลดหนี้ได้หรือไม่ ถ้าได้ออกเป็นแบบไหนกิจการยังไม่ได้ออกใบกำกับภาษีค่ะ และบันทึกบัญชีอย่างไร ขอตัวอย่างแบบฟอร์มใบลดหนี้ด้วยค่ะ

เพิ่มเติมข้อมูลค่ะ

1. สอบถามทางบัญชีลูกค้าแล้วพบว่าเค้าไม่ได้รับใบแจ้งหนี้จากทางบริษัทฯ และไม่ได้มีการบันทึกบัญชีไว้

2. ส่วนทางบริษัทได้บันทึกเป็นรายได้แล้วและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้ว

3. ในทางภาษีปีปัจจุบันถ้าบริษัทลดหนี้จะนำมาถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

xxx:
1.  ไม่เข้าข่ายการออกใบลดหนี้ครับ   ตามมาตรา 82/10  จะต้องพิจารณาเป็นการตัดหนี้สูญครับ  

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata82_10เมื่อจุดความรับผิดในทางภาษีมูลค่าเพิ่มในแง่บริการยังไม่เกิด  ก็ไม่ต้องออกใบกำกับภาษีครับ  ส่วนการตัดหนี้สูญถ้าจะให้ได้ประโยชน์ในทางภาษีต้องปฏิบัติตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 186

http://www.rd.go.th/publish/2483.0.html2.  ถ้าลูกค้ายอมรับหนี้  ก็ให้ออกใบแจ้งหนี้ไปให้ใหม่ครับ  โดยยึดวันที่เป็นหนี้ตามเรา  แต่ถ้าไม่ยอมก็ให้ทำเป็นหนี้ใหม่3.  ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคล  ก็ให้ดูว่าลูกหนี้จะยอมรับหนี้หรือไม่  และสอบถามกับทางผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมครับ4.  การตัดหนี้สูญ  ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่มีการอนุมัติครับ  ดูกฎกระทรวง ฉบับที่ 186  ประกอบด้วยครับ

http://www.rd.go.th/publish/2483.0.htmlสุณี:
อยากทราบขั้นตอนการบันทึกบัญชีของสินค้านำเข้ารวมทั้งยกตัวอย่างในการบันทึกบัญชีตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอนค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม